Балаларға арналған үздік шығармалар байқауының ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік тілді дамыту қоры қазіргі қазақ балалар әдебиетін дамыту және көпшілік арасында насихаттау, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мақсатында республикалық  «Балаларға арналған үздік шығармалар байқауын» өткізеді.

2. Байқау мақсаты:
1) Қазіргі балалар әдебиетінің даму үрдісін  қалыптастыруға қолдау көрсету;
2) Қазіргі балалар әдебиетіндегі жаңа есімдерді анықтау және ынталандыру.

3.  Байқау ұйымдастырушысы – Мемлекеттік тілді дамыту қоры.

4. Байқауды өткізу  тәртібі

1. Ұйымдастырушы байқауға келіп түскен материалдарды жинақтап, сараптаудан өткізеді, байқау комиссиясын белгілейді, байқау қорытындысын шығарып, жеңімпаздарды марапаттайды.
2. Байқауға жіберілетін ұсыныстар 2015 жылдың 10 қыркүйегінен бастап 1 желтоқсанға дейін қабылданады.
3. Байқаудың қорытындысы 2015 жылғы желтоқсанның соңында шығарылады.
4. Жеңімпаздар Мемлекеттік тілді дамыту қорының арнайы сыйлықтарымен марапатталады.

5. Байқауға жұмыстарды ұсыну тәртібі
1. Байқауға қатысуға тілек білдірушілердің балаларға арналған барлық шығармалары (проза, поэзия) қабылданады.

6.  Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар:
1) Байқауға тіл мәдениеті, этикалық нормалар сақталмай, авторлық құқықтар бұзылған жұмыстар қабылданбайды.
2)  Жұмыс көлемі 25 беттен аспау тиіс, шрифт Times New Roman, қәріп көлемі - 14, жол аралығы - 1,5.
3) Байқау жұмыстарын Қордың info@qazaq-found.kz электронды мекенжайына жіберу қажет.
4) Үздік деп танылған шығармалар www.tattialma.kz сайтының «Байқаулар» бөлімінде жарияланатын болады.

7. Жеңімпаздарды анықтау тәртібі
1.  Байқау комиссиясы белгіленген мерзім өткеннен соң 15 күн ішінде ұсынылған жұмыстарды қарап,  жеңімпаздарды анықтайды.
2. Байқау комиссиясының шешімі түпкілікті және қайта қарауға жатпайды.

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ конкурса на лучшее детское произведение

1. Общие положения
1.В целях содействия развитию и популяризации современной детской казахской литературы, популяризации государственного языка и расширения сферы его применения Фонд развития государственного языка проводит республиканский «Конкурс на лучшее детское произведение».

2. Задачами  конкурса являются:
1) содействие формированию тенденций современного детского литературного процесса;
2) выявление и поощрение новых имен в современной детской литературе.
3. Организатор Конкурса - Фонд развития государственного языка.

3. Порядок проведения конкурса

1. Организатор проводит сбор и экспертизу конкурсных материалов, формирует конкурсную комиссию, подводит итоги Конкурса и награждает победителей.
2. Срок подачи конкурсных работ устанавливается с 10 сентября по 1 декабря 2015 года.
3. Подведение итогов конкурса осуществляется к концу декабря 2015 года.
4. Победителям конкурса будут вручены специальные призы от Фонда развития государственного языка.

4. Порядок подачи работ на конкурс

1. К участию в конкурсе принимаются детские произведения (проза, поэзия) всех желающих на казахском языке.

5. Требования к конкурсным работам:
1) не допускаются к участию в конкурсе работы, содержащие ненормативную лексику, нарушающие этические нормы и авторские права;
2) объем работы должен составлять – не более 25 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,  межстрочный интервал 1,5.
3) конкурсную  работу нужно направлять на электронный адрес Фонда info@qazaq-found.kz.
4) лучшие произведения будут размещены на самом сайте www.tattialma.kz в разделе «Конкурсы».

6. Порядок определения победителей

1. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы в течение 15 дней со дня окончания Конкурса и определяет победителей.  
2. Решение конкурсной комиссии окончательны и пересмотру не подлежат.

  • 6193 рет оқылды
  • Қосылған: 08.09.15