ЕКЕУІ

Өзі ішеді тамақты,
Жеңі ішеді.
Мешкей жеңі екеуі
Тең ішеді.