ЖАТАЛАҚ

Қарап күлер кісі көп,
Есегім бар түсі көк.
Арқасына жабысқан
Менімен түк ісі жоқ.
 
Көк жалқаудан аумайды,
Тек үй жаққа заулайды.
Қыши қалса жотасы,
Жата қалып аунайды.
 
Болсам дағы қатал-ақ,
Көк есегім жаталақ.
Мен түгілі атамнан
Ұялмайды сақалы ақ.