ОМОНИМДЕР

Қас батыр атты
Жауына шапты.
Біреуін атты,
Біреуін шапты.
 
Қашқанын түйреп,
Сасқанын сүйреп.
Жыртқызып жеңді,
Ақыры жеңді.