КЕКІЛІК

Адам көрсе, қашады,
Сонша неге сасады?!
Жүреді ылғи далада,
Оған кім жем шашады?!
 
Жайлы жерді білмей ме,
Тыныш өмір сүрмей ме?
Ұқсайды ғой тауыққа,
Біздің үйде жүрмей ме?!