БАЛЫҚШЫ

Кейде суға шүйіліп,
Кейде биік заулайды.
Көктен төмен құйылып,
Көлден балық аулайды.
 
Әне, ол өзін танытты,
Көлге түсті қамысты.
Әкетті іліп балықты,
Балықшы құс – балықшы.